Do przetwarzania

Do przetwarzania

Przetwarzanie jest ważnym etapem umożliwiającym precyzyjną diagnostykę na podstawie tkanki. Oferujemy rozwiązania do znormalizowanego i zautomatyzowanego przetwarzania tkanki (tłuszczowej).

Do zatapiania

Do zatapiania

Twoim celem jest uzyskanie dokładnej orientacji tkanki w celu uzyskania wysokiej jakości skrawka, która pozwoli na przeprowadzenie dokładnej diagnozy.

Automatyczne przenoszenie tkanek

Automatyczne przenoszenie tkanek

Nasze rozwiązania do przenoszenia pozwalają zautomatyzować ręczne czynności wykonywane pomiędzy już zautomatyzowanymi krokami.

Do mikrotomii

Do mikrotomii

Nasze rozwiązania do mikrotomii wspomagają produkcję jednakowych i precyzyjnych przekrojów tkanki. Dzięki temu patomorfolodzy mogą postawić prawidłową diagnozę.

Barwienie i zamykanie

Barwienie i zamykanie

Nasze zintegrowane rozwiązania do barwienia tkanek i zaklejania preparatów pomagają skrócić czasy realizacji i utrzymać stałą jakość preparatów.

Zaawansowane barwienie

Zaawansowane barwienie

Rozwiązania konwencjonalne

Rozwiązania najlepsze w swojej klasie

Sakura oferuje również rozmaite rozwiązania konwencjonalne na poszczególne etapy procesu analizy patomorfologicznej. Chcesz dowiedzieć się więcej o tych rozwiązaniach? Przejrzyj nasz katalog produktów lub przejdź na strony poszczególnych produktów.

Tissue-Tek® Cryo3® Flex Microtome/Cryostat
Pobieranie
Rozwiązania do pobierania
Tissue-Tek® Cryo3® Flex Microtome/Cryostat
Identyfikacja
Drukarka do kasetek Tissue-Tek® AutoWrite®
Tissue-Tek® Cryo3® Flex Microtome/Cryostat
Przetwarzanie
Tissue-Tek VIP® 6 AI
Tissue-Tek® Cryo3® Flex Microtome/Cryostat
Zatapianie
Tissue-Tek® TEC™ 6
Tissue-Tek® Cryo3® Flex Microtome/Cryostat
Nakrywanie
Tissue-Tek® Glas™ g2
Tissue-Tek® Cryo3® Flex Microtome/Cryostat
Archiwizacja
Rozwiązania do archiwizacji Tissue-Tek®